<div align="center"> <h1>* GELUG Polska * Gelug POLAND * www.Gelug.Polska.prv.PL *</h1> <h3>* GELUG Polska * Gelug POLAND * www.Gelug.Polska.prv.PL *</h3> <p>gelug, dalaj, dalai, dalajlama, zopa</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.geocities.com/gelug_polska/index.html" rel="nofollow">http://www.geocities.com/gelug_polska/index.html</a></p> </div>